TRICHY - ACADEMIC CENTRES - TAMILNADU

S.No Address S.No Address
1. Madurai Kamaraj University
Academic Centre - DDE ,
33/13, Sakthi Vinayakar Kovil
Street,
Gandhinagar,
Crawford,
Tiruchirapalli – 620012.
9842447286.
2. Madurai Kamaraj University
Academic Centre - DDE ,
104, Kovilpatti Road,
Manaparai – 621 306.
04332 – 260279, 263860
9894695450.
3. Madurai Kamaraj University
Academic Centre - DDE ,
No 73, Chandrasekarapuram,
Salai Road, Opp Thilainagar Arch,
Near Jayanthi Bust Stop,
Tiruchirapalli – 620 018.
0431 – 2766439, 2761404
9843224707
Email: msusenthil@gmail.com
4. Madurai Kamaraj University
Academic Centre - DDE ,
No.63, Sriram Buildings,
Chennai Trunk Road,
Thiruvanai Kovil,
Srirangam – 620 005.
0431 - 6452645
9047047224, 9626247225.
Email: pselvaraj1965@gmail.com
Go to Back